Liên hệ

  • Add: Số 238 Đông Khê, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Phone: 01262481679 - 0979374659
  • Fax: 0313733826
  • Email: thangmaymienduyenhai@yahoo.com / thangmayhaiphong.net@gmail.com 
  • Website: www.thangmayhaiphong.net
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: